Foto: Figures du Corps

Figures du Corps

Deze kleurenets is opgebouwd uit meerdere drukgangen, te weten: de eerste twee drukgangen zijn kartondruk en daarna nog een aantal etsdrukgangen in verschillende kleuren en zwart. Het geheel bestaat uit veel verschillende etsplaten, die dubbelzijdig zijn geëtst. In totaal zijn 84 drukzijden gebruikt. Het onderwerp van de ets is ontstaan naar aanleiding van afbeeldingen uit anatomieboeken, een verzameling van afbeeldingen die een min of meer encyclopedisch beeld geven van het menselijk lichaam.